"Twój problem jest naszym problemem. Twoje zwycięstwo, to nasz wspólny sukces."
Slider

Kancelaria

Kancelaria świadczy pomoc prawną Klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorcom. Szeroka oferta współpracy obejmuje pomoc prawną na każdym etapie sprawy począwszy od udzielania porad i sporządzania opinii prawnych, po reprezentowanie stron w procesie sądowym, skończywszy na windykacji należności i postępowaniu egzekucyjnym. Profesjonalna obsługa prawna Klientów poparta jest wieloletnim doświadczeniem oraz stałym dążeniem do samodoskonalenia.

Mocne strony Kancelarii

skrupulatność i dbałość nawet o najmniejsze detale

stały kontakt z klientem i bieżące informowanie o postępach w sprawie​

indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy oraz osobiste zaangażowanie

O wysoki poziom świadczonych usług nieustannie dba radca prawny – Karolina Melka-Sikora,
która stanowi trzon Kancelarii.

Radca prawny Karolina Melka-Sikora jest absolwentką prawa Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu oraz magistrem administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Specjalizuje się m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa handlowego oraz prawa transportowego, a także postępowania cywilnego oraz egzekucyjnego. Posiada również szeroką wiedzę w zakresie prawa karnego oraz procedury karnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu renomowanych poznańskich Kancelariach m.in. w:

 • Kancelarii Działyński i Judek Spółka Partnerska Radców Prawnych.
 • Kancelarii Radcy Prawnego dr Krystyny Babiak
 • Kancelarii Masiota Adwokaci i Radcowie Prawni

Pracę zawodową traktuje jak swoją największą pasję. Uznanie Klientów stanowi największą satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego rozwoju Kancelarii.

Wiodące specjalizacje

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną przy zachowaniu najwyższych standardów działania. Od spraw przedsądowych: negocjacje, wezwania do zapłaty, zgłoszenia szkody, odwołania, umowy, opinie oraz porady prawne, po procesy sądowe zarówno przed sądem I i II instancji, pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi oraz windykację należności i postępowanie egzekucyjne.

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • Sprawy z tytułu czynów niedozwolonych
 • Sprawy o eksmisję
 • Sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • Skarga Pauliańska – ochrona wierzyciela przed nieuczciwym dłużnikiem
 • Reprezentacja strony w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja
 • Uregulowanie kontaktów
 • Pozbawienie / przywrócenie praw rodzicielskich
 • Pozbawienie /ograniczenie / zawieszenie / przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Alimenty podwyższenie / obniżenie / uchylenie
 • Unieważnienie małżeństwa
 • Podział majątku wspólnego
 • Pozyskiwanie wymaganej zgody sądu na powzięcie czynności uregulowanych przepisami KRiO

Prawo karne

 • Reprezentacja strony w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • Sprawy dotyczące odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

 • Zadośćuczynienia oraz odszkodowania za:
  – śmierć osoby bliskiej
  – utratę prawa do życia w pełnej rodzinie
  – naruszenie dóbr osobistych
  – błąd medyczny – także na etapie postępowania karnego
  – wypadek przy pracy
  – wypadek komunikacyjny
  – wypadek powstały na terenie sklepów, zarządców dróg, spółdzielni mieszkaniowych itp.
  – niesłuszne skazanie
 • Szkody w pojeździe
 • Pozostałe szkody na mieniu dotyczące ubezpieczenia nieruchomości oraz ruchomości
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb oraz zmniejszonych widoków na przyszłość

Obsługa prawna przedsiębiorców

 • Sporządzanie projektów umów prawa gospodarczego i handlowego
 • Rejestracja spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń itp.
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę przeciwko kontrahentom, wspólnikom oraz członkom zarządu
 • Kompleksowa pomoc prawa dla przedsiębiorców z branży transportowej (Konwencja CMR, prawo przewozowe)
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi
 • Windykacja należności

Kontakt

Siedziba

ul. Jasielska 9e/18, 60-476 Poznań

Telefon

+48 697 702 713

e-mail

radca.kmelka@gmail.com

Scroll to top